zpět na ROBAU.cz

Informační text na webové stránky společnosti:

Zásady ochrany osobních údajů

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679/EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR).

 

Správce, který osobní údaje zpracovává.

ROBAU s.r.o.

sídlem Teplárenská 608/11, Malešice, 108 00 Praha 10

IČ: 24198137

Jsme společnost poskytující služby v oblasti stavebnictví.

Kontaktní e-mail: robert.bacak@robau.cz

 

 

Jaké údaje návštěvníků webových stránek zpracováváme? K jakému účelu? Po jakou dobu?

Jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, případně další údaje, které dobrovolně uvedete v odeslaném kontaktním formuláři.

Tyto údaje slouží pouze pro další komunikaci ve věci, v níž jste nás prostřednictvím formuláře oslovili, k vypracování a zaslání vyžádané obchodní nabídky, případně k uzavření smluvního vztahu.

Nedojde-li k uzavření smluvního vztahu, budou údaje po 1 roce od poslední komunikace z Vaší strany správcem vymazány.

Soubory cookie

Cookies jsou používány pouze k účelu měření na webu a jeho chodu (Google Analytics). Při procházení webových stránek měříme například, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání souborů cookie pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako oprávněný zájem správce.

Používání souborů cookie můžete ve svém prohlížeči zakázat.

Nepoužíváme žádné cookie soubory pro marketingové účely.

 

 

Na co máte právo:

Subjekt údajů má právo na to být informován o zpracování svých osobních údajů. Jde zejména o informace o účelu zpracování, totožnosti správce, o jeho oprávněných zájmech, o příjemcích osobních údajů.

Mezi další práva subjektu údajů, která jsou mnohdy založena na aktivitě (žádosti) subjektu údajů, patří 
• právo na přístup k osobním údajům, 
• právo na opravu, resp. doplnění, 
• právo na výmaz, 
• právo na omezení zpracování, 
• právo na přenositelnost údajů, 
• právo vznést námitku,
• právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování.

Máte tedy právo dotázat se, jaké údaje zpracováváme, za jakým účelem, v jakém rozsahu, jak dlouho a kdo k nim má přístup. Můžete požádat o opravu, nebo výmaz těchto údajů.

Pokud si myslíte, že vaše údaje zpracováváme v rozporu s příslušnými právními předpisy, kontaktujte nás. Pokud nebudete s řešením vaší stížnosti spokojeni, můžete podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů.